Poczta Polska

Dogodnie zlokalizowany na parterze gmachu Kupca Poznańskiego URZĄD POCZTOWY POZNAŃ 70.

tel.: 61 850 89 27/30