Stacja Kolejorz

 Zapraszamy na I piętro Kupca Poznańskiego.